lektoren

Blog om undervisning i dansk og historie på gymnasiet

Forfatter: Andreas Jespersen

  • Enormt lille panorama-ting (Danmarkshistorien 1700–>

      Vi har val­gt begiven­hed­erne: stavns­bån­dets ophævelse, ind­førelse af Grundloven, slaget ved Dyb­bøl, 2. ver­den­skrig og kvin­derne fik stem­meret. Vi har val­gt disse begiven­hed­er, for­di vi synes det er nogle meget cen­trale og vigtige begiven­hed­er i Dan­marks historie.