lektoren

Blog om undervisning i dansk og historie på gymnasiet

Forfatter: Anders W. Olsen