Måned: februar 2014

3: At formulere problemstillinger

Question mark

Eleverne skal kunne ” formulere historiske problemstillinger og relatere disse til deres egen tid “. Først må man diskutere hvad en god historisk problemstilling er. Eleverne opdager hurtigt at det kræver viden at stille gode spørgsmål. Små historieprojekter, hvor eleverne skal

Flipped history

Tomorrow I will try a different approach in one of my history classes on Great Britain and India. Homework: Watch the first 28 min. of this video and prepare 3 questions for quiz and swap in class. Lessonplan: 1) 15

Top