Måned: august 2013

Fortællertype

  Fortællertyper og synsvinkel Vi skelner mellem forfatter og fortæller! Der er enten tale om en skjult fortæller (implicit) – deltager ikke i eller kommenterer på historien eller en åbenlys fortæller (eksplicit – kan deltage og kommentere.) De 3 hyppigste

Danish history for dummies

Dear exchange student, how would you like to write this assignment, when your class mates write ‘Danish/history-assignment’ ?: “Write a small account (5 pages) of Danish history from year 1000 to 2000 for future exchange students in English. Which events are

Danmark som kolonimagt

http://www.flickr.com/photos/mvjaf/

De vestindiske øer St. Croix, St. Thomas og St. Jan var danske kolonier i ca. 250 år fra 1671 til 1917, hvor vi solgte dem til USA for 25 mio. $. På øerne var der bl.a. sukkerrørsplantager, som blev drevet

St. St. Blicher: “Sildig opvågnen” (1828)

Jeg mindes ikke noget Dødsfald, der har vakt større Sensation, end min mangeaarige Ven Doctor L*s i R*. Man standsede hverandre paa Gaden, Man foer omkring fra eet Huus til et Andet med de Spørgsmaal: “Har De hørt det? veed

Danish Slavery and Empire

http://www.flickr.com/photos/mvjaf/

Jeg sysler lidt med at lave et forløb om dansk slaveri til mine 2.g’ere. Det bliver sidste forløb før de tager 2 måneder til Seattle og læser nogle af deres timer, så jeg skal gerne forberede dem lidt til det

Top