Måned: maj 2013

Vigtige begivenheder og mennesker fra 1700-tallet til i dag.

                                    Efter bearbejdelse af overbliksforløbet, har vi lavet en kreativ opgave, til at fremvise, hvilke begivenheder vi især finder rigtig vigtige for historien

Danmarkshistorien 1700-2013

        Hej venner Vi har valgt otte billeder fra danmarkshistorien 1700-2013. Alle begivenhederne, som billederne afspejler, har påvirket Danmark, som det er i dag. Det er derfor, vi har valgt disse billeder. Vi har ved valget af

Danmarkshistorien 1700-2013

  Stavnsbåndet: I 1788 blev stavnsbåndet ophævet. Stavnsvåndet gik ud på, at man som bonde var fæstebonde, så man kunne ikke eje sin egen gård, man skulle arbejde for godsejerne. Da det så blev ophævet, fik man mulighed for at

Etiket: ,

Danmarkshistorie 1700-2013

  Frihedsstøtten: Stavnsbåndet ophæves og det er en del af de landboreformer som senere hen gjorde op med lensvæsenet og den feudale samfundsopbygning/produktionsmåde. Dette havde en stor betydning for Danmark da fæstebønderne nu ikke kun var bundet fast til en

Etiket: , , , , , , , , , , , ,

H. C. Andersen: “Den grimme Ælling” (1844)

Der var saa deiligt ude paa Landet; det var Sommer, Kornet stod guult, Havren grøn, Høet var reist i Stakke nede i de grønne Enge, og der gik Storken paa sine lange, røde Been og snakkede ægyptisk, for det Sprog

Billedskemaer og metaforer

Hvorfor hedder det ‘ude på nettet’, men ‘inde på herning-gym.dk’ (eller gør det det?) Danmark er langt bagud mht. rygerpolitik. Hvilket billedskema er anvendt? Se på følgende to udsagn, der handler om, at EU har optaget nye medlemmer og diskutér

Thomasine Gyllembourg: “Den lille Karen”

En formuende og anseet Embedsmand i en af Sjællands Kjøbstæder sad engang for flere år siden med sin Familie i sin smukke og rummelige Stue. Det var en deilig Efteraarsaften. Stjernerne skinnede paa Himlen, og Maanen tittede ind af Vinduerne,

Giv eleverne tekster som epub

Hvis man har prøvet at lægge tekster og arbejdsspørgsmål ud på en hjemmeside, så kan de nemt oversættes til epub, så eleverne kan læse og annotere på tablets og telefoner ved at bruge dotepub.com. De laver en extension til Chrome og Firefox,

WordPress som personligt LMS?

Jeg har nu rodet en dags tid med at flytte adjunkten.dk over på lektoren.dk. Jeg startede i 2006 med at lægge opgaver ud, da jeg var på en skole som ikke havde nogen læringsplatform. Lektier blev skrevet på tavlen (altså

Gå offline med eleverne

Jeg har modtaget nedenstående essay fra Nadia Trabjerg, og hun har givet mig lov til at dele uddrag her. Der er nogle interessante tanker om elevers brug af internet. Jeg har lavet lidt flere afsnit i teksten for at gøre

Top